MindSnack

Tại sao tháng 7 gọi là tháng cô hồn?

Tên gọi này bắt nguồn từ Đạo Giáo của Trung Quốc. Vào ngày 2/7 âm lịch Diêm Vương mở quỷ môn quan để quỷ đói trở về dương gian tìm kiếm thức ăn và mong muốn đầu thai chuyển kiếp. Cửa sẽ đóng lại vào đêm 14/7 âm lịch.

Ngày rằm tháng 7 có 2 lễ riêng biệt: lễ Xá Tội Vong Nhân và lễ Vu Lan (lễ báo hiếu).

Vào ngày này, những linh hồn không có người thờ cúng sẽ lang thang dương thế, không có nơi để về, do đó chúng ta cúng Xá Tội Vong Nhân (cháo, gạo…) để quỷ đói không quấy nhiễu. Vào tháng này, chúng ta kiêng kỵ việc mua sắm, đầu tư lớn (nhà cửa, xe cộ…) vì sợ quỷ quấy nhiễu.

Liên quan đến lễ Vu Lan, điển tích kể rằng: Bồ Tát Mục Kiền Liên đắc đạo tu luyện nhưng luôn nhớ đến người mẹ đã qua đời là Thanh Đề. Khi sống bà gây nghiệp ác nên chết đi trở thành quỷ đói (ngạ quỷ). Mục Kiền Liên biết vậy bèn đem cơm xuống địa ngục cho mẹ, nhưng bà chỉ ăn một mình mà không chia sẻ với các cô hồn khác nên cơm biến thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên bèn cầu xin Phật Tổ cứu giúp mẹ. Phật Tổ chỉ dạy phải hợp sức với chúng Tăng vào ngày rằm tháng 7 mới cứu được mẹ. Mục Kiền Liên làm theo và giải thoát mẹ thành công.

Có một điều đặc biệt là lễ cúng rằm tháng 7 lại không diễn ra vào đúng ngày 15/7 âm lịch mà thường sẽ cúng từ ngày 2 – 14/7 âm lịch – chính là thời gian Diêm Vương mở quỷ môn quan.


Takeaway

  • 2/7 – 14/7 âm
  • Quỷ đói
  • Về dương gian
  • Xá Tội Vong Nhân
  • Vu Lan

Về MindSnack

Nếu mỗi ngày ta biết thêm một điều mới, một năm ta sẽ biết thêm 365 điều. Mình hãy bắt đầu từ những bước nho nhỏ như thế nhé! Không dồn dập, không sức ép, đều đặn và vừa đủ như một bữa ăn healthy cho trí óc. Kiến thức trang chia sẻ có thể thuộc bất cứ lĩnh vực và chủ đề nào, từ cái be bé như tại sao quả chuối lại cong đến cái to to như về vũ trụ bao la ngoài kia.

Mình luôn cố gắng tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn có uy tín và tổng hợp vào những mẫu kiến thức ngắn gọn, giản đơn và dễ nhớ.

Gửi tặng trí óc của bạn những món snack nhẹ nhàng mỗi ngày!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *